برای درخواست میوه عمده فرم زیر را تکمیل نمایید
  • - هزینه ارسال با پیک یا ماشین برعهده خریدار می باشد.
  • - میوه ها مستقیما از میدان میوه و تره بار مرکزی تهیه و ارسال میگردد.
  • میوه ها فقط با کیفیت لوکس ارسال میگردد
  • قیمت میوه ها با قیمت روز محاسبه میگردد
  • درخواستهای روز پنجشنبه ، شنبه بعد ارسال میگردد
  • درصورت انصراف از درخواست لطفا تماس بگیرید
  • شماره تماس : 09197682386
ثبت درخواست